Zakat

Ayo Tunaikan Zakat Bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Mizan Amanah


Ribuan Sahabat Dermawan telah banyak membantu Ribuan mustahik. Saatnya Anda bergabung bersama kami.

Zakat

Zakat Penghasilan

Terkumpul Rp. 57,469,480 dari Rp. 100,000,000 (57%)

ZAKAT PENGHASILAN adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab.

Read More
Zakat

Zakat Emas Perak dan Uang

Terkumpul Rp. 7,709,000 dari Rp. 1,000,000,000 (1%)

ZAKAT EMAS, PERAK, DAN UANG Yaitu nishab zakat emas sebesar 20 dinar emas (85 gram) dengan haul selama satu tahun dan kadar 2,5%.

Read More
Zakat

Zakat Perniagaan

Terkumpul Rp. 1,603,840 dari Rp. 1,000,000,000 (0%)

ZAKAT PERNIAGAAN Zakat yang wajib dikeluarkan atas harta perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang industri dsb.

Read More
Zakat

Zakat Barang Temuan

Terkumpul Rp. 254,248 dari Rp. 1,000,000,000 (0%)

ZAKAT BARANG TEMUAN adalah zakat yang wajid dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Ada kewajiban zakat ketika harta ditemukan...

Read More
Zakat

Zakat Pertanian

Terkumpul Rp. 33,000 dari Rp. 1,000,000,000 (0%)

ZAKAT PERTANIAN adalah zakat yang obyeknya meliputi semua hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis.

Read More
Zakat

Zakat Hewan Ternak

Terkumpul Rp. 33,000 dari Rp. 1,000,000,000 (0%)

ZAKAT HEWAN TERNAK adalah zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki seperti unta, kerbau, sapi, kambing, domba.

Read More

CS

Vira (Virtual Asistant)

+6282112409497

mida Munawaroh

+6289507922733

ina

+628990697691

Mayang Ayu

+628985816893

Makmuri

+6282127338640

Safaryanti Nuraini

+628817728197

Febriyanti Rahmat Sutisna

+62895610180905

Hanifah Marlia

+6285780342178

Reva 1

+6283894313326

Reva 2

+62811843338