Program


Daftar Program Mizan Amanah

Zakat

Zakat Barang Temuan

Terkumpul Rp. 20,000 dari Rp. 1,000,000,000 (0%)

ZAKAT BARANG TEMUAN adalah zakat yang wajid dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Ada kewajiban zakat ketika harta ditemukan...

Read More
Zakat

Zakat Hasil Tambang

Terkumpul Rp. 0 dari Rp. 1,000,000,000 (0%)

ZAKAT HASIL TAMBANG adalah zakat yang dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang digali sekaligus harus memenuhi nisab.

Read More
Zakat

Zakat Hewan Ternak

Terkumpul Rp. 0 dari Rp. 1,000,000,000 (0%)

ZAKAT HEWAN TERNAK adalah zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki seperti unta, kerbau, sapi, kambing, domba.

Read More
Zakat

Zakat Pertanian

Terkumpul Rp. 0 dari Rp. 1,000,000,000 (0%)

ZAKAT PERTANIAN adalah zakat yang obyeknya meliputi semua hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis.

Read More
Zakat

Zakat Perniagaan

Terkumpul Rp. 100,000 dari Rp. 1,000,000,000 (0%)

ZAKAT PERNIAGAAN Zakat yang wajib dikeluarkan atas harta perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang industri dsb.

Read More
Zakat

Zakat Emas Perak dan Uang

Terkumpul Rp. 4,550,000 dari Rp. 1,000,000,000 (0%)

ZAKAT EMAS, PERAK, DAN UANG Yaitu nishab zakat emas sebesar 20 dinar emas (85 gram) dengan haul selama satu tahun dan kadar 2,5%.

Read More
Zakat

Zakat Penghasilan

Terkumpul Rp. 26,573,250 dari Rp. 5,000,000 (100%)

ZAKAT PENGHASILAN adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab.

Read More